OBSERVATORI

Aquest Observatori d’AMPAS pretén una anàlisi contínua de la realitat de les AMPAS que fonamente un diagnòstic actualitzat sobre la seua situació i necessitats, sobre la base d’un coneixement basat en dades certes i experiències contrastades.

 L’observatori elabora informacions i estudis que dona a conéixer. Permet dissenyar noves accions de sensibilització i formació.